Powrót do regulamin

Regulamin – postanowienia ogólne

aktualizacja: 21.08.2020 r. Regulamin obowiązuje w 2020 roku
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Odprawa przedstawicieli wszystkich osad odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 10:00 w siedzibie Klubu LOTTO-BYDGOSTIA przy ul. Żupy 4 w Bydgoszczy.

1. Ze względów sanitarnych regaty w 2020 roku zostaną podzielone na dwie części:

część I (maksymalnie 16 osad): bieg otwarty juniorów, bieg otwarty seniorów – godz. 12.30-14.00

cześć II: bieg główny seniorów (2 osady), bieg główny juniorów (2 osady), bieg otwarty kobiet (6 osad), bieg otwarty weteranów (6 osad) – godz. 15.00-17.00

Termin zgłoszenia osad: do 2 września 2020 roku

Termin zgłoszenia imiennych osad: do 4 września 2020 roku

Szczegółowy program zostanie opublikowany na początku września 2020.

2. Zgłoszenia osad przyjmowane są wyłącznie za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń (link).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcie zgłoszenia osady z powodów sanitarnych – np. przekroczenia maksymalnej ilość uczestników.

4. Osady biorące udział w wyścigach muszą być gotowe do startu o godzinie podanej przez organizatora.
5. Osada, która nie jest gotowa na start o godzinie wyznaczonej przez organizatora nie bierze udziału w regatach.
6. Osada, która popełni falstart ukarana jest 5 sekundową karą (sędzia dolicza 5 sekund do czasu uzyskanego przez osadę).
7. W związku z relacją telewizyjną organizatorzy informują, że nie będzie powtórek wyścigów, ani nie będą przekładane wyścigi na inną godzinę.
8. Nagradzane w regatach Wielkiej Wioślarskiej o Puchar Brdy są osady, które zajmą dwie czołowe lokaty w poszczególnych wyścigach, zgodnie z regulaminem obowiązującym dla każdego z wyścigów.
9. Zwycięskie osady otrzymują puchar. Zawodnicy zwycięskich osad otrzymują złote medale.
10. Osady, które zajmą II miejsce otrzymują puchar. Zawodnicy, którzy zajmą II miejsce otrzymują srebrne medale.
11. Imprezę ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w regatach. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
12. Warunki uczestnictwa:
a) w zawodach (polskie osady juniorów, seniorów i seniorek) może wziąć udział każdy zawodnik posiadający aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu, wystawione wyłącznie przez lekarza specjalistę medycyny sportowej,
b) w zawodach (osady weteranów, akademickie i zagraniczne) może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który podpisze oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
c) wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani przez sędziego. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamości.

d) W związku z panującą pandemią, uczestnicy są zobowiązani do wypełnienia ankiet COVID oraz przestrzegać wszystkich wytycznych organizatora oraz służb sanitarnych.
e) wpisowe na regaty: weterani – 50 zł/osoba (w tym pakiet zawierający koszulkę oraz medal), pozostali 100 zł/osada; opłatę należy uiścić przelewem na konto Kujawsko-Pomorskiego Związku Towarzystw Wioślarskich tytułem: „wpisowe na regaty [nazwa klubu]” Wpisowe nie dotyczy osad gości zapraszanych do biegów głównych.
Kujawsko-Pomorski Regionalny Związek Towarzystw Wioślarskich,
UL. ŻUPY 4, 85-026 BYDGOSZCZ
58 1020 1462 0000 7802 0129 8132

Pliki oświadczeń do pobrania:

Covid ang

Oświadczenie WW 2020 ang

Oświadczenie WW 2020 pl

Covid pełnoletni

Covid niepełnoletni

Permalink do tego artykułu: https://wielkawioslarska.wioslarstwo.bydgoszcz.pl/regulamin/regulamin-postanowienia-ogolne/