Powrót do regulamin

Regulamin – wyścigi otwarte (start co minutę)

aktualizacja: 23.09.2020 r.

1. Osady juniorów, seniorów i seniorek biorące udział w Wielkiej Wioślarskiej w wyścigach otwartych startują co minutę.
2. Osady muszą znajdować poza linią startu. Osady muszą być ustawione zgodnie z ustaloną kolejnością wg. programu regat.
3. Start do wyścigów otwartych odbędzie się na rzece Brdzie w okolicy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy moście Pomorskim. Meta – Rybi Rynek. Dystans 2 km.
4.Wręczenie medali dla osad odbędzie się przy nabrzeżu w czasie wskazanym przez sędziego.

Wyścigi sprinterskie: – ósemek z wyścigu otwartego
1. W wyścigach sprinterskich rywalizują dwie najlepsze ósemki z wyścigu ósemek na 2 km.

2. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych wyścigów.
3. Osada, która zajęła pierwsze miejsce w wyścigu na 2 km wybiera jako pierwsza tor w pierwszym wyścigu.
4. Osada, która zajęły drugie miejsce w wyścigu na 2 km wybiera jako pierwsza tor w drugim wyścigu.
5. Osada, która zajęły pierwsze miejsce w wyścigu na 2 km wybiera jako pierwsza tor (w ewentualnym) trzecim wyścigu.
6. Tor 1 – Rybi Rynek, Tor 2 – Poczta Polska,
7. Dekoracja osad bezpośrednio po wyścigu sprinterskim.

Permalink do tego artykułu: https://wielkawioslarska.wioslarstwo.bydgoszcz.pl/regulamin/regulamin-wyscigi-otwarte-start-co-minute/